Λαμπτήρες UVC X-Stick Rack

Λαμπτήρες UVC X-Stick Rack Υπεριώδους Αποστείρωσης Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων

Υψηλή ποιότητα με διάρκεια με τους Λαμπτήρες UVC X-Stick Rack

Η μονάδα UVC X-Stick Rack περιλαμβάνει συστοιχίες διαφορετικών μεγεθών και ισχύος. Τοποθετούνται σε αυτόνομες ειδικές βάσεις η σε ένα πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ο αγωγός αναγκάζει τη ροή αέρα να κινηθεί προς την ακτινοβολία  με άμεσο τρόπο. Έχουμε ουσιαστικό  αποτέλεσμα με αποστείρωση στις εκτεθειμένες επιφάνειες  (στοιχεία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων) από μικρόβια    όπως Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella,Pseu- domonas, Staphylococcus.

Δεδομένων των υψηλών επιπέδων ενέργειας που καταναλώνεται από ένα σύστημα HVAC κτιρίων σε συνδυασμό με το ολοένα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ελέγξουμε αυτό το κόστος και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα. Τα πηνία στα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) κάνουν κάτι περισσότερο από απλή ρύθμιση του αέρα στο χώρο εργασίας.

​Η μικροβιακή συσσώρευση είναι αναπόφευκτη στις πλάκες ανταλλαγής θερμότητας και τα δοχεία αποστράγγισης των πηνίων ψύξης και έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη αντίσταση στη ροή του αέρα και απώλεια της θερμικής απόδοσης.

Οι συνθήκες αυτές λοιπόν αποτελούν ιδανικό έδαφος αναπαραγωγής για μούχλα, βακτήρια και ιούς που μπορούν να προκαλέσουν λειτουργικά προβλήματα στο HVAC και πιθανές άλλες επιπλοκές.

Λαμπτήρες UVC X-Stick Rack
Λαμπτήρες UVC Specs

​Ιδανική εγκατάσταση σε παλιά και νέα συστήματα αερισμού & κλιματισμού, πλένουμ μονάδων, στο τμήμα του στοιχείου ή στους αεραγωγούς προσαγωγής ή απαγωγής αέρα. Ιδανική χρήση σε εμπορικά κτίρια και κτίρια γραφείων, σε σπίτια, σε νοσοκομεία, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε σχολεία κ.λ.π.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
​ Η απαραίτητη ετήσια διαδικασία του service των κλιματιστικών σας σε συνδυασμό με την τακτική αποστείρωση UVC θα εξασφαλίσει το χώρο σας από επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες και τις οσμές.

Έντυπα Προϊόντος

​EU Certification | Test Report | ISO 2001:2015 | Prospectus

Λαμπτήρες UVC X-Stick Rack

Επίσημος Αντιπρόσωπος της Sanuvox

Αντιπρόσωπος της Sanuvox