Τι Είναι η Τεχνολογία UVC

Ποιοι μικροοργανισμοί απενεργοποιούνται από το μικροβιοκτόνο υπεριώδες φως.​

Απαιτούμενες ενέργειες στα 253,7 νανόμετρα (2537 Angstroms) απαραίτητες για την αναστολή του σχηματισμού αποικιών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99% μικροοργανισμών (μετρημένα σε δευτερόλεπτα Microwatt ανά τετραγωνικό εκατοστό).

Bacteria
Bacteria and molds