Τι Είναι η Τεχνολογία UVC

Οργανισμοί πιστοποίησης και μελετών για την τεχνολογία των UV-C RAYS

Πολλοί οργανισμοί  με παγκόσμια εμβέλεια, όπως WHO, EPA, CDC και ASHRAE, προτείνουν τη χρήση ακτίνων UV-C για την απολύμανση νερού, περιβάλλοντος και συστημάτων κλιματισμού. Η εταιρία μας και οι συνεργάτες μας είναι μέλη του IUVA (International Ultraviolet Association), ενός παγκόσμιου οργανισμού που συλλέγει και δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και διοργανώνει διάφορες διεθνείς συναντήσεις κάθε χρόνο.