Εμφιαλωμένο Νερό & Γαλακτοκομικά

Συστήματα απολύμανσης παραγωγής με την τεχνολογία UVC

Εμφιαλωμένο Νερό & Γαλακτοκομικά

Κατά την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, ορισμένες θερμικές διεργασίες όπως η παστερίωση και η αποστείρωση χρησιμοποιούνται συνήθως σε ανενεργούς μικροοργανισμούς. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα θερμικών διεργασιών, παρατηρείται απώλεια θρεπτικών συστατικών και αρώματος, μη ενζυματική αμαύρωση και οργανοληπτική διαφοροποίηση ειδικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Εξαιτίας αυτού, απαιτούνται εναλλακτικές μέθοδοι για την παροχή μικροβιακής απενεργοποίησης και καθώς μεγάλα προβλήματα προκαλούνται από υψηλές θερμοκρασίες, εστιάζονται οι μη θερμικές διεργασίες.

Για το σκοπό αυτό, ορισμένες εφαρμογές όπως υπεριώδης ακτινοβολία (UV), υψηλή πίεση (HP), παλμικό φως (PL), υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα (SC-CO 2) ή παλμικό ηλεκτρικό πεδίο (PEF) χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Το υπεριώδες φως (UV) καταλαμβάνει μια ευρεία ζώνη μήκους κύματος στη μη ιονίζουσα περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μεταξύ των ακτίνων Χ (200 nm) και του ορατού φωτός (400nm).

Η υπεριώδης ακτινοβολία επηρεάζει το DNA βακτηρίων, ιών, μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών που εκτίθενται σε αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να τους εμποδίζει να αναπαραχθούν. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μια από τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας, οι εφαρμογές θερμικής επεξεργασίας συντομότερης διάρκειας δραστηριότητας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα λόγω του υψηλού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πρόβλημα αποστείρωσης στην διαδικασία παραγωγής σας.

​​Η εταιρία μας είναι αντιπρόσωπος της ’’Sanuvox Technologies Inc’’. Από το 2004 ειδικευόμαστε στην μελέτη τεχνολογιών και την εφαρμογή συσκευών UVC που εξασφαλίζουν την ασφαλή ποιότητα αέρα των επιφανειών εσωτερικών χώρων και την απολύμανση των συσκευών που μεταφέρουν την ενέργεια σε αυτούς. Για να μάθετε περισσότερα για το σύστημά μας (καθώς και για τις συμπληρωματικές διαδικασίες καθαρισμού αέρα και επιφανειών) επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες των υπεριωδών ακτίνων UVC.